Nie trzeba głośno mówić PDF ↠ Nie trzeba ePUB

Powieść niniejsza jest chronologicznie dalszym ciągiem „Drogi donikąd” To znaczy przedłużeniem jej w czasie ale tylko częściowo w tym samym terenieAkcja powieści toczy się na tle zdarzeń historycznych ściślej pewnych fragmentów minionej wojny i jest z nimi związana Przedstawienie tych zdarzeń w powieści nie ma na celu narzucania czytelnikowi jakiejkolwiek „tezy” bądź podejmowania „polemiki politycznej” Jest wyłącznie próbą opisania tego co było Józef Mackiewicz


10 thoughts on “Nie trzeba głośno mówić