PDF به زودی یک نفر خودش را در اینجا ✓ construyamos.co

از زبان نویسنده داستان فقط دو چیز استآزادی و خیالشما می توانید یک داستان به زبان رَپِرهای آمریکا بنویسید و شاید،رپرهای آمریکا آن را بخوانند و دوست داشته باشند داستان‌های این مجموعه بازی‌های ذهن و زبانند و با دنیای اطراف شوخی می‌کنندفکر می‌کنم اولین آن‌ها را وقتی نوشتم که احساس کردم از زندگی کردن حسابی حوصله‌ام سر رفته و باید به جایی دیگر بروم و به قول بوکوفسکی، وقتم را تا زمان مردنم یک جوری پر کنم آن دنیای دیگر، همین داستان‌ها بودفاصله‌ی خالی بین کلماتِ داستان های من سفید نیستند شاید به نظر سفید بیایند ولی در واقع سیاهند آن‌ها مثل سیاه‌چاله‌ها به تدریج همه چیز را می‌خورند عدمی هستند که به بودن‌ها، یعنی به کلمات، معنی می‌دهند ولی در عین حال حضور نابودکننده‌ای دارند تا جایی که گاهی می‌نویسم فقط به این دلیل که بین این سیاهی‌ها و پوچی‌ها، فاصله ایجاد کنمنوشتن و جمع آوری این داستان‌ها دو تا سه سال به طول انجامید و شاید بتوان گفت مهم‌ترین موضوعات داستان‌ها هویت، عشق، مرگ، زندگی و تنهایی باشد یعنی یک سری موضوعات اگزیستانسیال که گاهی سعی شده با زبان کمدی سیاه و یا کنایه احساسات ناخودآگاه انسان‌ها عقلانی شود و هرکس با ممنوع‌هایش رودررو گرددتولد این داستان‌ها به قیمت مرگ یک پوچی‌ست یک پوچی که برخلاف انتظار با ظاهر شاداب و دلقک گونه‌اش به تدریج دوباره از داخل همین داستان‌ها سر بر خواهد آورد و همه چیز را خواهد بلعید ولی قبل از آن سکوت، بسیار باید گفت، بسیار خواند و حسابی بازیگوشی کرد link


11 thoughts on “به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلق آوزیر خواهد کرد

  1. says:

    این داستان ها به موضوعاتی تازه می پردازند و با دیدی خیال پردازانه و خلاقانه نوشته شده اند سعی کرده ام انبوهی از ایده ها در لابلای داستان ها وجود داشته باشد تا کاری که می خوانید شخصیت یگانه ی خودش را داشته باشد